Tagalog Words and Phrases related to Time

Anong oras na? – What time is it?
Ano(ng) – what
oras – time
na – now

Menos diez para las siete
Menos dyis para las siete – 10 minutes before 7:00

Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng C2 Green Tea -
The time was brought to you by C2 Green Tea.
C2 Green Tea adds up to a most refreshing, recharging experience.

Sampung minuto bago sumapit ang ika-pito ng umaga – 10 minutes before 7am
Sampu(ng) – 10
minuto – minutes
bago – before
sumapit – arrives
ang ika-pito – the seventh (hour)
ng umaga – of the morning

Menos balat, para buto – Minus the skin, so that you’ll see the bone

Download Episode 27 – What Time Is It

Viloria.com Pinoy Podcast Feed
Subscribe via iTunes